Skip links

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny RODO
1.
Informacja o administratorze danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Turystyczne Cadet s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., przy ulicy Marii Juchacz 20.
2.Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe:
– z Inspektorem Ochrony Danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Centrum Turystyczne Cadet s.c. ul. Marii Juchacz 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
3.Cele przetwarzania:
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub wypełnionym formularzem rezerwacyjnym będą przetwarzane w następujących celach: sprzedaży produktów i usług, obsługi rezerwacji, marketingu bezpośredniego.
4.Podstawa prawna:
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
5.Kategorie pozyskanych danych osobowych:
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych: dane teleadresowe, adresy email, telefony. Historię odbytych podróży może być wykorzystywana jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki.
6.Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa: firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki (dokumenty podróży) do  Państwa, organizatorom imprez turystycznych, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych, procesorom w związku ze zleconymi przez Centrum Turystyczne Cadet s.c. działaniami realizowanymi w imieniu Centrum Turystyczne Cadet s.c.
7.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.
8.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane: dane dotyczące wykonywania umowy 10 lat, działania marketingowe do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują do przetwarzania danych przez określony czas.
9.Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych:
Informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.
10.Informacje o prawie do cofnięcia zgody:
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.
11.Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Turystyczne Cadet s.c., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12.Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Centrum Turystyczne Cadet s.c. (np. przygotowaniem oferty). Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta.
13.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Centrum Turystyczne Cadet s.c. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług, profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać. Oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.