fbpx

Obowiązek informacyjny

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest C.T CADET z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy ul. Gen. Maczka 3/6. 

2. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe. 

Z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@cadet.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: 

C.T CADET
ul. Gen. Maczka 3/6
66-400 Gorzów Wlkp.

3. Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub wypełnionym formularzem rezerwacyjnym będą przetwarzane w następujących celach:

 • sprzedaży produktów i usług 
 • obsługa rezerwacji
 • marketingu bezpośredniego. 

4. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, 
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora. 

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych: 

 • dane teleadresowe, adresy email, telefony 
 • historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki)

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 • firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki (dokumenty podróży) do Państwa, 
 • organizatorom imprez turystycznych, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom i innym 
 • odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych, 
 • procesorom w związku ze zleconymi przez C.T CADET działaniami realizowanymi w imieniu C.T CADET. 

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną. 

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane:

 • dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat, 
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują C.T CADET do przetwarzania danych przez określony czas. 

9. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 • sprostowania danych 
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
 • dodatkowego oświadczenia 
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 
 • przeniesienia danych osobowych 
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych. 

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez C.T CADET, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością C.T CADET (np. przygotowaniem oferty). Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta. 

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

C.T CADET korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany: 

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług

Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać - oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb. 

GÓRA