Skip links

Kolonie i obozy odbędą się

Drodzy Klienci,

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż nasz wypoczynek został zgłoszony do Kuratorium Oświaty, które sprawuje piecze nad formalnościami związanymi z bezpieczeństwem organizacji kolonii i obozów. Jednocześnie zobowiązuje to nas, do zagwarantowania Państwu, że jesteśmy gotowi sprostać wytycznym opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ znajdą Państwo na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Michał Bezulski